فعال فرهنگی اهل سنت:
نام نهادن امسال به سال جهش تولید حاکی از اهمیت معیشت مردم از منظر رهبری دارد
مولوی دهانی: فعالان و تاثیر گذاران اقتصادی باید دست در دست دولتمردان و مسئولین جامعه بگذارند تا بتوانیم در سال 1399 جهش اقتصادی و پیشرفت در خور شان این ملت را کسب نماییم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان؛ مولوی عبدالغنی دهانی فعال فرهنگی اهل سنت سیستان و بلوچستان در خصوص شعار “جهش تولید” که برای سال ۱۳۹۹ توسط رهبری معظم انقلاب اسلامی انتخاب گردید این شعار را متناسب با زمانه و نیاز کشور دانست و ابراز داشت: رهبری معظم انقلاب اسلامی همانطور که درباره ایشان معروف است دیدبان تیز بین انقلاب اسلامی می باشند و این ذکاوت سیاسی و عمق بصیرت در شعارهای سال ایشان بروز و جلوه گری می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: چندین سال است که رهبری معظم انقلاب اسلامی شعارهای سال را در فضای اقتصاد تعیین و تحدید می کنند که حاکی از اهمیت معیشت و زندگی مردم در منظر ایشان می کند.

مولوی دهانی ادامه داد: فعالان و تاثیر گذاران اقتصادی باید دست در دست دولتمردان و مسئولین جامعه بگذارند تا بتوانیم در سال ۱۳۹۹ جهش اقتصادی و پیشرفت در خور شان این ملت را کسب نماییم.

فهرست