با معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی‌ مدارس علوم دینی کشور
نشست اساتید و دانشجویان مرکز تخصصی علوم اسلامی امام شافعی برگزار شد
نشست اساتید و مرکز تخصصی علوم اسلامی امام شافعی و دانشجویان این مرکز با معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی‌ مدارس علوم دینی کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان، نشست دانشجویان و اساتید مرکز تخصصی علوم اسلامی امام شافعی با معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی‌ مدارس علوم دینی کشور به روایت تصویر

 

فهرست