نشست سرپرست شعبه گنبد مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با رییس دفتر آموزش و پرورش اینچه برون 
رییس دفتر آموزش و پرورش اینچه برون با سرپرست شعبه گنبد مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، همزمان با ایام هفته وحدت، علیرضا شابدین سرپرست شعبه گنبد مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با شیر قابوس رییس دفتر آموزش و پرورش اینچه برون دیدار کرد.
گفتنی است در این دیدار، در مورد ایجاد و برنامه ریزی بانک اقشار و فعالیتهای اجتماعی بخش اینچه برون گفت و گو شد.

فهرست