با حضور اساتید مدارس منتخب برگزار شد؛
نشست شورای تخصصی آموزش و پژوهش ویژه مدارس علوم دینی اهل سنت
نشست شورای تخصصی آموزش و پژوهش ویژه مدارس علوم دینی اهل سنت با حضور اساتید مدارس منتخب برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیر خانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از هرمزگان، در این نشست شورای تخصصی که با حضور معاونت آموزش و پژوهش  دفتر استانی، شیخ عبدالرحیم مهجور از سوی مدرسه علوم دینی اهل سنت  بندرعباس، شیخ اسحق محمدی از سوی مدرسه منتخب سلطان العلماء بندرلنگه و شیخ محبت پور احمدی از سوی مدرسه منتخب امام نووی گوده چاه بنارد در دفتر امور اهل سنت هرمزگان برگزار گردید در خصوص مباحث آموزشی و وضعیت طلاب در سامانه و همچنین فعالیت آنها در مدارس بررسی های لازم صورت گرفت.

فهرست