عالم اهل سنت شهرستان درمیان:
نفوذ و تاثیر بالای اندیشه و تفکر رسول رحمت للعالمین باعث شده است که دشمنان نسبت به ایشان کینه جویی داشته باشند
مولوی عبدالعزیز خالقی گفت: جهان اسلام می بایست با اتحاد و انسجامی پررنگ تر نسبت به گذشته در برابر این حرکات مذبوحانه ایستادگی نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از خراسان، مولوی عبدالعزیز خالقی از علمای شهرستان درمیان پیرامون اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم اظهار داشت: اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم و جامعه مسلمانان با وقاحت تمام صورت گرفته است.

وی افزود: یقینا این چنین اعمال خلاف ادب که از دشمنان اسلام سر می زند، حکایت از نفوذ و تأثیر بالای اندیشه و دستورالعمل رحمه للعالمین در جوامع غیر مسلمان و قلوب افراد آنان دارد.

ایشان ادامه داد: لازم است که جهان اسلام با اتحاد و انسجامی پررنگ تر نسبت به گذشته در برابر این حرکات مذبوحانه ایستادگی نمایند.

مولوی خالقی در پایان عنوان داشت: اینجانب این عمل ناپسند را به شدت محکوم نموده و از خداوند خواهانم که شر و حیله دشمنان را به خودشان بازگرداند.

فهرست