حاج ماموستا کلشی نژاد:
هموطنان بیگناهی که توسط ناو آمریکایی به شهادت رسیدند را نمونه بارز حقوق بشر آمریکا دانست
حاج ماموستا کلشی نژاد با اشاره به دهه کرامت و تبریک ولادت حضرت معصومه، گریزی به شهادت هموطنان بیگناهی که توسط ناو آمریکایی نمود و آن را نمونه بارز حقوق بشرآمریکا دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از آذربایجان غربی، حاج ماموستا کلشی نژاد با اشاره به دهه کرامت و تبریک ولادت حضرت معصومه، گریزی به شهادت هموطنان بیگناهی که توسط ناو آمریکایی نمود و آن را نمونه بارز حقوق بشرآمریکا دانست.

وی درقسمت دیگر خطبه به قضیه‌ی ملت مظلوم سردشت پرداخت که در طول تاریخ اولین شهری بود موردحمله شیمیایی قرار گرفت و هموطنان مظلوم و بی دفاع آن باددمنشانه رفتار توسط یکی از فرعونهای زمان و با چراغ سبز آمریکا و همپیمانانش دراین قسمت از کره خاکی آنهم برکسانی که درتاریخ بی مهری های زیادی را به چشم دیده بودند انقلاب رابرای خود یک فرصت تلقی می کردند تا بتوانند جبران گذش

فهرست