امام جماعت مسجد محمد رسول الله کلاته کاظم:
همگامی همه اقشار در کشور باعث شده است شاهد تقویت خودباوری و ایستادگی در مقابل هجمه ها باشیم
مولوی انس رحمتی گفت: همراهی و همگامی اقشار مختلف مردم در کشور باعث شده است تا بیگانگان دندان طمع خود را از این مرز و بوم بکشند و جرات نکنند به این مرز و بوم تعدی نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از خراسان، در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه درگیریها و نزاع هایی که امروز در دنیا وجود دارد ناشی از عدم درک صحیح افراد از یکدیگر است، خاطر نشان کرد: سلامتی و امنیت دو امر مهم در زندگی انسان ها هستند که در شرایط گوناگون ممکن است دچار تغییر و دگرگونی گردند.

ایشان حضور مردم در صحنه های مختلف در کنار سایر نیروهای کشور را عامل تثبیت و استمرار امنیت و ثبات دانست و اظهار داشت: با شیوع کرونا، مدافعان سلامت در کنار سایر اقشار کشور نمایش بی نظیری در حفظ و نگاهداری سلامت مردم داشتند ولی در کنار این مدافعان سلامت، نیروهای نظامی نیز امنیت و آسایش را به مردم هدیه کردند.

وی خاطرنشان کرد: همراهی و همگامی اقشار مختلف مردم در کشور باعث شده است تا بیگانگان دندان طمع خود را از این مرز و بوم بکشند و جرات نکنند به این مرز و بوم تعدی نمایند.

فهرست