يك عالم اهل سنت از کردستان:
وحدت روح حیات اسلام است/وحدت مسلمانان ابهت اسلام را کامل می کند
يك عالم اهل سنت از کردستان گفت: وحدت اسلامی حقیقتا روح حیات اسلامی است تا زمانی که مسلمانان وحدت داشته باشند و از تفرقه و کینه توزی و برخی تعصابات که راه حق را محدود می کند و انسان ها را کور می کند دور باشند پیروز خواهند بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان،یک عالم اهل سنت، سیدمدرک اتابک، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب حج را به عنوان رزمایش قدرت اسلامی نسبت به مستکبران جهانی بیان فرموده اند واقعا انتخابی حکیمانه و باید با آب طلا نوشت.
وی تصریح کرد: وحدت اسلامی حقیقتا روح حیات اسلامی است تا زمانی که مسلمانان وحدت داشته باشند و از تفرقه و کینه توزی و برخی تعصابات که راه حق را محدود می کند و انسان ها را کور می کند دور باشند پیروز خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: جامعه مستکبرین جهانی در طول تاریخ از عداوت و کینه توزی علیه جهان اسلام هیچ دریغ نداشته و در اتاق های فکر برای صدمه و لطمه زدن به اسلام و مسلمانان برنامه ریزی می کنند.
از علمای اهل سنت از کردستان افزود: دشمنان اسلام همواره سعی در تضعیف اسلام و یا نشان دادن چهره غیرواقعی از دین الهی هستند اما هرگز نتوانسته و به اهداف شوم خود نرسیده اند.
وی از دین اسلام به عنوان جبل متین نام برد و گفت: خداوند در قرآن خطاب به مسلمانان می فرماید وحدت بزرگتری سرمایه امت اسلامی در برابر هجمه های دشمنان است هر زمان که تفرقه ای وجود داشته راه نفوذ برای دشمنان باز شده است.
وی تصریح کرد: وحدت و یکپارچگی مسلمانان ابهت اسلامی را کامل می کند دشمن تمام توان خود را برای جلوگیری از این وحدت و ایجاد تفرقه به کار گرفته و در این مسیر از هر ظرفیت و بستری استفاده می کند.
از علمای اهل سنت از کردستان اظهار کرد: مسلمانان باید مواظب باشند و با شناخت کامل توطئه های دشمنان و حفظ وحدت در برابر توطئه های آنان ایستادگی و در مسیر اعتلای اسلام تلاش کند.

فهرست