پویش مردمی «من محمد را دوست دارم »در کرمانشاه آغاز شد
پویش مردمی «من محمد را دوست دارم» به منظور همبستگی و همدلی با امت جهان اسلام در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس و نورانی رسول اکرم (ص) در کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کرمانشاه پویش مردمی «من محمد را دوست دارم» به منظور همبستگی و همدلی با امت جهان اسلام در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس و نورانی رسول اکرم (ص) در کرمانشاه آغاز شد.

تمامی اقشار مردم اعم از مردم و مسئولین با استفاده از هشتگ #من_محمد_را_دوست_دارم استفاده کرده و تصاویر خود را در فضای مجازی نشر دادند.

فهرست