شناسه خبر: 58873

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=58873

معرفی کتاب
کتاب الأحکام السلطانیه و الولایات الدینیه
الأحکام السلطانیه و الولایات الدینیه مربوط به نظم اسلامی، سیاسی، اقتصادی، قضائی، اداری و نظامی است که توسط ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی (م450ق) تالیف شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان، الأحکام السلطانیه و الولایات الدینیه مربوط به نظم اسلامی، سیاسی، اقتصادی، قضائی، اداری و نظامی است که توسط ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی (م۴۵۰ق) تالیف شده است.

ماوردی در این کتاب از احکام شرعی مربوط به امامت، خلافت، وزارت و شائط آنها بحث کرده است.

در این اثر همچنین از امارت بر شهر، جهاد با کفار، ولایت قضات، ولایت مظالم، امامت نماز، ولایت بر حج و صدقات، نظام قضاء، دیوان مظالم، بعضی از وظایف حکومتها و رابطه حاکم با مردو بحث شده است.
مولف احکام انفال، جزیه، خراج و احیاء موات را بیان کرده و سپس متعرض جرائم و عقوبات شرعی در حدود و قصاص شده است.
این کتاب از مشهورترین و بهترین کتب مربوط به حکومت اسلامی و سیاست شرعی است و مورد توجه همه کسانی است که بعد از ماوردی آمده اندو جلال الدین سیوطی این کتاب را تلخیص کرده است.
امتیاز این کتاب در حسن ترتیب و تنظیم و مقارنه بین اقوال مذاهب و استدلال به احادیث و آثار و اشعار می باشد.
کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی، محمد رضا ضمیری، ص۹۶-۹۷

معرفی مولف

ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی قاضی القضات، فقیه شافعی، اصولی، مفسر و ادیب بودند.
شیخ ابو الاسحاق می گوید: «ماوردی فقه را نزد ابو القاسم صحیری در بصره آموخت، سپس نزد شیخ ابو حامد اسفراینی رفت و در نزد او تلمذ نمود.
او سال‌های زیادی در بصره و بغداد مشغول درس و تدریس بود. ابن خیرون می گوید: «نماوردی مرد عظم القدر و مورد احترام سلطان بود و دارای مصنفات خوب در هر فن می باشد.»
ابن صلاح در طبقاتش، ماوردی را متهم به اعتزال در بعضی از مسائل نموده است.
استادان: ابو القاسم صحیری، ابو حامد اسفراینی، حسن بن علی حیلی، محمد بن عدیی، محمد بن معلی ازدی، جعفر بن فضل بغدادی و غیره.
شاگردان: خطیب ابو بکر ، صاحب تاریخ بغداد، ابو العزبن کادش و دیگران.
تألیفات: الحاوی الکبیر، الاحکام السلطانیه، ادب الدین و الدنیا، قانون الوزاره الاقناع، دلائل النبوه.

 

فهرست