خطیب نماز جمعه اهل سنت روستای کرمستج:
یک فرد، با همزیستی و همکاری با دیگر افراد، می تواند جامعه را پدید آورد
مردم اگر خواهان تغییر و تحول باشند آن وقت زیرساخت های لازم به کار خواهد آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از فارس، شیخ سید محمدشریف خطیبی خطیب نماز جمعه اهل سنت روستای کرمستج در خطبه های نماز جمعه این روستا با بیان اینکه معمولاً هر وقت صحبت از جامعه به میان می آید سوال پیش خواهد آمد که جامعه موفق چگونه جامعه ای است گفت: چه عواملی موجب موفقیت یک جامعه یا اجتماع می شود. عادتاً حرکت در فکر، خود تجزیه و تحلیل هایی دارد که اگر چنین و چنان شود ما جامعه مطلوب خواهیم داشت اما باید مد نظر داشته باشیم که جامعه و اجتماع متشکل از افراد و خانواده هایی است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و جمعی را تشکیل داده‌اند.

خطیب نماز جمعه اهل سنت روستای کرمستج با اظهار اینکه یک فرد، با همزیستی و همکاری با دیگر افراد، می تواند جامعه را پدید آورد و تبادلات و تحولات آن را اعم از خوب و بد و مطلوب و نامطلوب ایجاد می نماید بیان کرد: برای جامعه موفق اهداف و آرمانی در نظر گرفته می شود.

ایشان ادامه داد: اصلاح افراد نیاز به فراهم آوردن بستر و زیرساخت هایی دارد که جامعه نیازمند آن است، زیرساخت‌هایی که سالم سازی جامعه را پیش ببرد و محیطی رو به رشد در همه حوزه ها ایجاد کند.

شیخ سیدمحمد شریف خطیبی با عنوان اینکه به لحاظ اخلاق و معنویت نیازمند مدرسه های قوی و علمی هستیم که فرزندان ما عالمانه پرورش یابند و نیازمند مساجدی آباد هستیم که اخلاق و تصفیه و بهسازی و بندگی بیاموزند افزود: ما به لحاظ جسمی نیازمند رشته‌های مختلف ورزشی هستیم که بتواند غالب افراد جامعه را پوشش دهد تا روح و روان خود را تقویت و سالم نگه دارند. وجود زیرساخت‌ها و امکانات به تنهایی نمی تواند تغییر و تحول به وجود آورد مگر آن که مردم خود خواهان آن باشند.

فهرست