مرادی

عدل و عدالت سبب نور و روشنایی اهل عدل می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کرمانشاه،  ماموستا عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در خطبه های نماز جمعه این هفته…

گزیده ای از سخنان خطیب جمعه اهل سنت سراوان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیر خانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان، مولوی سید عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل سنت شهرستان سراوان در…

فضای مجازی، محور صحبت های خطیب جمعه ساربوک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیر خانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از  سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالخبیر صمدانی فر، امام جمعه اهل سنت ساربوک قصرقند، در…

گزیده ای از سخنان خطیب جمعه اهل سنت میرجاوه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالرحیم ریگیان پور، امام جمعه اهل سنت میرجاوه، در خطبه های…

نماز؛ محور اصلی سخنان خطیب جمعه بیر کنارک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالغنی بلوچ امام جمعه اهل سنت مسجد جامع روستای بیر کنارک،…
فهرست