جهش تولید مکمل رونق تولید است

به گزارش پایگاه خبری دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، آخوند احمد قربانپور با اشاره به شعار امسال با عنوان «جهش تولید» از سوی رهبر…

انتخاب شعار سال به عنوان “جهش تولید” نشان دهنده اهمیت نقش تولید ملی در شکوفایی اقتصادی و بهبود معیشت مردم است

به گزارش پایگاه خبری دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، آخوند عبدالحی میرزاعلی با اشاره به شعار سال ۹۹ با عنوان «جهش تولید» از سوی…

بیانیه جامعه روحانیت استان آذربایجان غربی درمحکومیت کشتار بی رحمانه مسلمانان هندوستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت آذربایجان غربی ،جامعه روحانیت استان آذربایجان غربی درمحکومیت کشتار بی رحمانه مسلمانان هندوستان بیانیه ای را…
فهرست