امام جمعه اهل سنت مشهد ریزه همگان را به رعایت دستورالعمل های بهداشتی مسوولین در رابطه با بیماری کرونا دعوت کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از خراسان، در این بیانیه آمده است: مردم عزیز شهرستان تایباد شهر مشهدریزه و بخش…

سازمان کنفرانس اسلامی و همکاری اسلامی باید تلاشی جدی و واقعی برای توقف کشتار مسلمانان بی گناه هند انجام دهد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنام ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از خراسان، آخوند نیازی امام جماعت اهل سنت مسجد روستای کیلوپنجه راز و جرگلان در…
فهرست