اهانت به پیامبر (ص) باعث گسترش اسلام خواهی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان به نقل از ایرنا، آخوند ابوبکر خوجملی اظهار داشت: این اقدام سخیف نه تنها تاثیری بر…

محکومیت اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) و توافق ننگین بعضی از کشورهای عربی با صهیونیسم توسط نمازگزاران جمعه اهل سنت کلاله

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، نمازگزاران جمعه اهل سنت کلاله اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) و توافق ننگین…

نمازگزاران جمعه اهل سنت بندر ترکمن اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) و توافق ننگین بعضی از کشورهای عربی با صهیونیسم را محکوم کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، نمازگزاران جمعه اهل سنت بندر ترکمن اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) و توافق…

بیانیه نمازگزاران جمعه اهل سنت گرگان در پی اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) و محکومیت توافق ننگین بعضی از کشورهای عربی با صهیونیسم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، نمازگزاران جمعه اهل سنت شهرستان گرگان اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) و توافق…

نمازگزاران جمعه اهل سنت گنبد کاووس اهانت به ساحت پیامبر (ص) و توافق ننگین بعضی از کشورهای عربی با صهیونیسم را محکوم کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، نمازگزاران جمعه اهل سنت گنبد کاووس اهانت به ساحت پیامبر اکرم (ص) و توافق…

حفظ وحدت مانع از نفوذ دشمنان می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از گلستان، آخوند مدد آقا هوشمند در نماز جمعه تاریخ ۲۸ شهریور ۹۹ اینچه برون ضمن…
فهرست