شناسه خبر: 154155

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=154155

ترور رهبران مقاومت دری از درهای جهنم را به روی رژیم صهیونیستی باز می کند

خالد البطش از اعضای ارشد جهاد اسلامی گفت:تهدید به ترور یحیی السنوار، تهدید به ترور همه مردم فلسطین است.

فهرست