شناسه خبر: 140240

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=140240

عملیات استشهادی در غرب رام الله

منابع عبری زبان از وقوع عملیات استشهادی در نزدیکی شهرک حلمیش در شمال غرب رام الله خبر دادند.

فهرست