شناسه خبر: 138747

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=138747

عملیات توقیف کشتی اماراتی حامل تجهیزات نظامی به دست یمنی ها
فهرست