عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با انتشار پیام تصویری اقدام اخیر نشریه فرانسوی را شدیدا محکوم کرد

شیخ خلیل افرا عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، رئیس هیئت افتاء استان بوشهر و امام جمعه موقت شهرستان گنگان با انتشار پیام تصویری نسبت به اقدام…

کمیک موشن روایت پاوه حکایت صفیه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت مجموعه داستانی روایت پاوه تولید حوزه هنری اقلاب اسلامی استان کرمانشاه به سفارش معاونت فرهنگی و امور…

کمیک موشن روایت پاوه حکایت شهید فوزیه شیردل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت مجموعه داستانی روایت پاوه تولید حوزه هنری اقلاب اسلامی استان کرمانشاه به سفارش معاونت فرهنگی و امور…

کمیک موشن روایت پاوه حکایت شهید آیت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت مجموعه داستانی روایت پاوه تولید حوزه هنری اقلاب اسلامی استان کرمانشاه به سفارش معاونت فرهنگی و امور…

کمیک موشن روایت پاوه حکایت ماموستا ملا قادر قادری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت مجموعه داستانی روایت پاوه تولید حوزه هنری اقلاب اسلامی استان کرمانشاه به سفارش معاونت فرهنگی و امور…

طواف خانه خدا با رعایت فاصله اجتماعی

مسئولان برگزار‌کننده حج، امسال با ترسیم مسیرهای جداگانه برای پیشگیری از شیوع کرونا، فاصله‌گذاری حجاج در هنگام طواف خانه خدا را امکان‌پذیر کردند.
فهرست