فرم ثبت نام اینترنتی طلاب و روحانیون برای طرح پایان خدمت
شرایط ثبت نام اینترنتی طلاب و روحانیون برای طرح سربازطلبه
شرایط گزینش طلاب در طرح سربازطلبه:
– داشتن معافیت تحصیلی حوزوی ، به شرطی که سطح ۱ را به پایان رسانده باشند و مشغول سطح ۲ ( از معافیت تحصیلی سطح ۲ برخوردار باشند )باشند و این تغییرات در سامانه نظام وظیفه اعمال شده باشد .
– قبولی در سطح یک؛
– برخورداری از توانای جسمی لازم برای انجام ماموریت های محوله؛
– تعهد به انجام ماموریت های محوله در طول دوران خدمت؛
– تعهد به پرهیز از انجام اعمال خلاف شئون روحانیت؛
– عدم شاغل بودن در دستگاهای دولتی.
تبصره : طرح سربازطلبه محنصرآ طلابی را شامل خواهد شد که کلیه مراحل ثبت نام، ثبت نمره ها و… آنان در طول تحصیل، در سامانه طاها ثبت شده باشد. – دبیرخانه پس از تأیید ، متقاضیان واجد شرایط را جهت تشکیل پرونده، بررسی و همچنین اعلام نتیجه به معاونت امور طلاب حوزه های علمیه معرفی می نماید.

در ضمن با توجه به سهمیه محدود ، افراد واجد شرایط متناسب به قید قرعه انتخاب و مراحل بعدی کار انجام می شود .

فهرست